Rekrutacja

Zapraszamy do naszego Ośrodka, u nas rekrutacja trwa cały rok!

DOCXoferta-Branżowej Szkoły I Stopnia -2024-25.docx (1,82MB)
DOCXoferta-Szkoła Przysposabiająca do Pracy -2024-25.docx (2,67MB)

 

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2024/2025
Trwa nabór dzieci/uczniów do następujących typów szkół:

WCZESNE WSPOMAGANIE

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

SZKOŁA PODSTAWOWA
klasy I-III
klasy IV – VIII

BRANŻOWA SZKOŁA PIERWSZEGO STOPNIA NR 3
klasy I-III

  • PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ
  • PRACOWNIK POMOCNICZY GASTRONOMII
  • PRACOWNIK POMOCNICZY ŚLUSARZA

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
klasy I-III

      Szkoły przeznaczone są dla uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

Uczniowie mają możliwość zakwaterowania w internacie działającym przy Ośrodku. Osoby zainteresowane pobytem dziecka w internacie składają dodatkowe podanie do Dyrektora Ośrodka.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka
  2. Aktualne orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
  3. Dwie fotografie
  4. Skrócony odpis aktu urodzenia

Załączniki:


 

 

 

Opublikował(a): Małgorzata Szturm-Mendychowska Data publikacji: 20-11-2023 20:49 Modyfikował(a): Małgorzata Szturm-Mendychowska Data modyfikacji: 21-03-2024 06:44

Na skróty